http://www.cinepolis.com.gt:80
20/07/2018 01:05:14 p. m.
UTC: 20/07/2018 06:05:14 p. m.
Culture: es-MX
Host: EC2AMAZ-NF3IEGH
Server Name: ip-172-16-18-124.ec2.internal
Promociones Cinépolis

Cinépolis®Cinépolis®

 • TCC
 • Promoción Combo estudiante
 • 2x1 TCC
 • Credomatic
 • Cinecash
 • Mastercard 2x1 2D
 • Precio especial 4DX
 • Promocionales Hotel Transilvania
 • Combo lunes
 • Cumple Sala Jr
 • Miércoles precio especial